Redaktor Naczelny

Roman Gembarzewski
naczelny@imazowsza.eu

Redakcja
Barbara Gontarczyk
Sylwia Żakowska
Edmund Zalewski
Marcin Kopeć
Sabina Krzyżewska
Marta Zawadzka
Urszula Paszek
Reklama

Ewa Milewska
Daniel Mróz
Teresa Tuszyńska
Stanisław Morąg

 Opracowanie graficzne/skład
Agata Ogrocka
Imprimatur
Współpraca
Mariusz Kujaszewski 
Redaktor Naczelny ITVPiaseczno
Wydawca

GR Roman Gembarzewski
02-231 Warszawa
ul. Jutrzenki 97